Therapie, Ritueel en Kunst bij Rouw en Nagedachtenis

Logo zonder kop-2.jpg

Het beroemde meesterwerk ‘De schreeuw’ van Edvard Munch (1863-1944) maakt deel uit van ‘De levensfries’, een reeks schilderijen die, in de woorden van de kunstenaar, ‘een gedicht vormen van het leven, de liefde en de dood’.

 

Fries: Horizontale strook die we wel vaker zien in antieke bouwwerken en die mythes en levensverhalen voorstellen. Een duurzame weergave van wat mensen of families meemaakten.