Digitale Getuigenis

Hoe wil jij herinnerd worden lieve mens? Welke nagedachtenis kan jou alsnog verblijden? Wil je nog iets zeggen wat je nooit bij leven hebt kunnen uitspreken? Te kwetsbaar om het zelfs dan op dat ultieme moment te delen?

 

Wil je iets vertellen, tonen, herstellen maar weet je niet hoe?

 

Wil je uitdrukking geven aan een hevige emotie maar weet je niet waar te beginnen?

 

Wil je een dierbare herdenken en bezit je nog tal van souvenirs, oude foto’s of filmpjes die je wil delen?

 

Via een digitale getuigenis kan dit. In de vorm van een 'Digi-tale' of een video kan je dit delen met de hele wereld, een bepaalde kring of slechts met die ene persoon voor wie het is bedoeld.

Bij leven

We maken een video waarin jij vertelt over je leven. Hierbij maken we enerzijds gebruik van bestaand materiaal waarbij zowel foto’s en filmpjes uit de oude doos als meer recentere beelden worden verwerkt. Anderzijds en aanvullend komen wij beelden maken bij je thuis of op plekken die jou dierbaar zijn. Herinneringen, belangrijke waarden in je leven worden door jezelf verteld en blikken terug op je leven. ‘Wat was voor jou belangrijk?’  Het is voor jezelf een helende en herstellende beweging alsook een waardevol houvast voor zij die moeten loslaten en afscheid moeten nemen. Zo kan er bijvoorbeeld ook iets gezegd worden aan een kleinkind dat nog te jong is om alles te bevatten. 

Na het heengaan

De dierbare is heengegaan. Je kijkt naar foto’s, video’s van vroeger of stoot op kaartjes, brieven en souvenirs. De melancholie en het verdriet worden plots en onverwachts terug heel hevig. Je wil als nabestaande nog iets zeggen, iets wat je bij leven niet hebt gedaan of niet kon.Misschien kan je dit wel kwijt bij een goede vriend of vriendin of kan je nog een brief schrijven. Wij, met Levensfries kunnen je ook een digitale getuigenis aanbieden waarin je je boodschap alsnog kan meegeven en waarin al die beelden van vroeger die nu misschien her en der slingeren terug tot leven worden gebracht. Dankzij de muziek en de mooie montage wordt vorm gegeven aan een ontroerende video. Dit werkt niet alleen therapeutisch maar kan ook van onschatbare waarde zijn voor later wanneer -bij wijze van voorbeeld- het overblijvende kind vraagt naar zijn of haar overleden broertje of zusje.

 

Ziehier twee voorbeelden van een digitale getuigenis bij leven gemaakt.
Deze video draaiden we op twee dagen voorafgegaan door een dag voorbereiding met de betrokken persoon en gevolgd door een week postproductie. Er was ook nazorg in de vorm van een gesprek. Deze video kan gezien worden als ons meest uitgewerkte aanbod van een digitale getuigenis.
Dit is een digitaal verhaal, een 'Digi-tale' gemaakt door mijn zus Ingrid Bertrand, toen mijn moeder nog leefde. Op haar uitvaart hebben we het getoond, ze was helemaal in ons midden, met haar meesterlijke kaastaart, een recept doorgegeven door mijn grootmoeder.
In de geest van dit filmpje bieden wij ook een 'Digi-tale' aan.