top of page

Portretvideo 

Hoe wil jij herinnerd worden lieve mens? Welke nagedachtenis kan jou alsnog verblijden? Wil je nog iets zeggen wat je nooit bij leven hebt kunnen uitspreken? Te kwetsbaar om het zelfs dan op dat ultieme moment te delen?

 

Wil je iets vertellen, tonen, herstellen maar weet je niet hoe?

 

Wil je uitdrukking geven aan een hevige emotie maar weet je niet waar te beginnen?

 

Wil je een dierbare herdenken en bezit je nog tal van souvenirs, oude foto’s of filmpjes die je wil delen?

 

Via een portretvideo kan je dit delen met de hele wereld, een bepaalde kring of slechts met die ene persoon voor wie het is bedoeld.

Bij leven

We maken een video waarin jij vertelt over je leven. Hierbij maken we enerzijds gebruik van bestaand materiaal waarbij zowel foto’s en filmpjes uit de oude doos als meer recentere beelden worden verwerkt. Anderzijds en aanvullend komen wij beelden maken bij je thuis of op plekken die jou dierbaar zijn. Herinneringen, belangrijke waarden in je leven worden door jezelf verteld en blikken terug op je leven. ‘Wat was voor jou belangrijk?’  Het is voor jezelf een helende en herstellende beweging alsook een waardevol houvast voor zij die moeten loslaten en afscheid moeten nemen. Zo kan er bijvoorbeeld ook iets gezegd worden aan een kleinkind dat nog te jong is om alles te bevatten. 

Na het heengaan

De dierbare is heengegaan. Je kijkt naar foto’s, video’s van vroeger of stoot op kaartjes, brieven en souvenirs. De melancholie en het verdriet worden plots en onverwachts terug heel hevig. Je wil als nabestaande nog iets zeggen, iets wat je bij leven niet hebt gedaan of niet kon.Misschien kan je dit wel kwijt bij een goede vriend of vriendin of kan je nog een brief schrijven. Wij, met Levensfries kunnen je ook een digitale getuigenis aanbieden waarin je je boodschap alsnog kan meegeven en waarin al die beelden van vroeger die nu misschien her en der slingeren terug tot leven worden gebracht. Dankzij de muziek en de mooie montage wordt vorm gegeven aan een ontroerende video. Dit werkt niet alleen therapeutisch maar kan ook van onschatbare waarde zijn voor later wanneer -bij wijze van voorbeeld- het overblijvende kind vraagt naar zijn of haar overleden broertje of zusje.

 

Ziehier twee voorbeelden van een portretvideo bij leven gemaakt:
Bekijk deze ontroerende film van Jacqueline Gillis (°1935) wiens jeugd getekend werd door de afwezigheid van haar vader, Pieter Gillis. Hij overleefde vier jaar loopgrachten tijdens WOI maar bij het uitbreken van WOII brak ook de hel terug in Pieter los. Vanaf 1939 tot aan zijn overlijden in 1964 verbleef hij in de psychiatrische instelling Saint Gishlain te Gent en werd hij doodgezwegen door zijn familie. Met deze video wordt ook hij terug in het licht gebracht.

Deze video is een voorbeeld van iemand die in haar laatste levensfase terugblikt op haar jeugd en leven. Voor naasten, nakomelingen en vrienden een herinnering van onschatbare waarde voor nu en later wanneer ze er niet meer zal zijn.
Bekijk de portretvideo van onze moeder Paula Courant (°1935-+2016). Zij was meesterlijk in het bakken van taarten. Haar  meest gerenommeerde taart was haar 'kaastaart', een recept dat zijzelf nog had overgeërfd van haar moeder, onze grootmoeder Louise Leys. Op oma's uitvaart werd het portret getoond. Het voelde haast wonderlijk, alsof wij nabestaanden , zussen en broer, schoonbroer en kleinkinderen allemaal bij haar terug in de keuken zaten, met de heerlijke zoete geur die het huis vulde, zij op haar best  helemaal in ons midden... En, ik ben zeker dat haar moeder, ons 'Peke', er ook bij was, zacht ingrediënten fluisterend aan haar zijde.

Dit is een portretvideo gemaakt in 2010 door Ingrid Bertrand (+2019) - lightweaver.be: een Digitale Getuigenis zoals zij het zelf noemde. Dit originele idee zette Lucia Bertrand er mede toe aan om samen met haar partner Joris, Levensfries te stichten en het werk van haar zus verder te zetten in de vorm van Portretvideo's.


 

En twee voorbeelden van een portretvideo na het heengaan:

Bekijk de portretvideo die is opgedragen aan mijn zus Ingrid, mijn neefje Pieter en zijn vader Danny. Drie lieve schatten van wie ik, mijn familie en vrienden hebben moeten afscheid nemen op twee jaar tijd. Het is een persoonlijke getuigenis, een troost en een mooie nagedachtenis voor ons allen.

Het is een voorbeeld van een portretvideo gemaakt na het heengaan. We gaan met jou op pad, we beluisteren jouw uniek verhaal, zoeken foto's en eventueel filmfragmenten uit en bezoeken geliefkoosde plekken die veel voor jou en/of je dierbare  betekenden. Zelfs als er weinig herinneringen zijn - ik denk hierbij aan een vroeg zwangerschapsverlies of stil geboorte - ook dan kunnen wij samen met jou op weg en een pareltje van een koesterfilm creëren. Zo'n film kan je helpen in je rouwproces, troost bieden en getoond worden op bijeenkomsten en vieringen in warme nagedachtenis van jouw dierbare.

Bekijk de portretvideo van ons lief huisdiertje Luna. Deze werd wat onvoorzien gemaakt. Luna was ongeneeslijk ziek en toch werd haar leven alsnog abrupt beëindigd: omvergereden door een auto. Joris vroeg of hij het begrafenisritueeltje mocht filmen en ook al was dat heel kwetsbaar voor ons, toch zijn we er dankbaar voor. Want niet alleen behouden wij een mooie troostende portretvideo, ook kunnen we jullie tonen wat een ritueel kan inhouden en betekenen. Het herbekijken van de video heeft me geholpen binnen mijn rouwproces. Ik laat de tranen de vrije loop terwijl ik glimlach bij al die mooie herinneringen. Zo dankbaar dat zij er was.

Afscheid, verlies en rouw van onze huisdiertjes zijn zelden bespreekbaar. Het is een rouwproces dat te weinig als een rouwproces erkend wordt. Eénieder echter die een band met een huisdier heeft, weet dat het verdriet en gemis kolossaal en in alles aanwezig kan zijn. Een portretvideo helpt het verlies te integreren (acceptatie) en biedt troost tegelijk.

bottom of page